STABŁOWICE I

Lokalizacja  

   

Stabłowice, Wrocław, Polska

 

Funkcja    

         

Budynki mieszkalne wielorodzinne z parkingiem podziemnym

Inwestor  

 

MILART

Sp. z o.o.

Zleceniodawca  

 

MILART

Sp. z o.o.

 Fazy    

              

Koncepcja, projekt budowlany wielobranżowy, projekt wykonawczy, 

2007/2008 

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Powierzchnia  

 

Netto 40 000m2