O NAS

RYBNICKA

Lokalizacja  

   

ul. Rybnicka, Wrocław,

Polska

 

Funkcja    

         

Budynek mieszkalny wielorodzinny z parkingiem podziemnym

Inwestor  

 

MILART

Sp. z o.o.

Zleceniodawca  

 

MILART

Sp. z o.o.

 Fazy    

              

Koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy, 

2007/2008 

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Powierzchnia  

 

Netto 5 000m2