Inwestor  

 

Echo Investment

Funkcja    

         

Centrum handlowo-usługowo-rozrywkowe z zespołem kin i parkingiem wielopoziomowym

Lokalizacja  

   

Plac Grunwaldzki, Wrocław, Polska

 

BUDOWA CENTRUM HANDLOWEGO

Fazy    

              

Opiniowanie konstrukcyjnego projektu wykonawczego posadowienia i kondygnacji podziemnych, weryfikacja projektów instalacyjnych w odniesieniu do konstrukcji obiektu (koordynacja), opracowanie projektu wykonawczego konstrukcji dla stopów w poziomach +0,00 i +10,80

(łącznie ok. 45 000m2), 

2005

PASAŻ GRUNWALDZKI

Powierzchnia  

 

Netto 130 000m2