MATEJKO WŁOSZEK PROJEKTANCI uczestniczy w wielu prestiżowych inwestycjach w Polsce i za granicą z uwagi na duże doświadczenie i jakość świadczonych usług zdobywane we współpracy z renomowanymi firmami: STRABAG, METROPLAN, IMPRESSIO, SKANSKA, HOCHTIEF, MILART przy projektach między innymi:

 

 • przebudowa Centrum handlowe Bielany, Wrocław, Polska

 • instalacja odazotowania spalin  w Elektrowni EDF w Rybniku, Polska

 • rozbudowa Szpitala Wojskowego we Wrocławiu, Polska

 • Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Polska

 • hala logistyczna TYROLIT w Benatkach, Czechy

 • zakłady produkcyjne VOSS w Legnicy i Jinan, Polska i Chiny

 • budynek biurowy VOLVO we Wrocławiu, Polska

 • obiekty mieszkaniowe wielorodzinne, Wrocław, Polska

 • budynki produkcyjne 3M, Wrocław, Polska

 • Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław, Polska

 • przebudowa domy towarowego na obiekt handlowy TESCO, Legnica, Polska

 • Wratislavia Center”, Wrocław, Polska

 • budynków biurowych w Moskwie, Rosja

 • przy rozbudowie i modernizacji zakładów poligraficznych w Monachium, Niemcy

 • przy rozbudowie budynku biurowego, Neubiberg, Niemcy

Lista ważniejszych projektów wykonanych przez MATEJKO WŁOSZEK PROJEKTANCI:

 

 

Centrum Handlowe Bielany – przebudowa istniejącego centrum handlowego    - W OPRACOWANIU

 

  Lokalizacja:  Bielany Wrocławskie

  Funkcja:  centrum handlowe

  Inwestor:  Inter IKEA Centre Polska S.A.

  Zleceniodawca:  Strabag

  Fazy:  projekt wykonawczy. przebudowa istniejącego centrum handlowego, 2014

 

Instalacja odazotowania spalin dla kotłów K7 i K8 w Elektrowni w Rybniku

 

  Lokalizacja:  Elektrownia EDF, Rybnik, PL

  Funkcja:  dwie stalowe budowle reaktorów o wysokości 48 m

  Inwestor: EDF Polska S.A.

  Zleceniodawca:  Strabag

  Fazy:  projekt budowlany, wieloetapowy, 2013 rok

 

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

 

  Lokalizacja:  ul. Krupnicza, Wrocław, PL

  Funkcja:  Budynek użyteczności publicznej, sale koncertowe z zapleczem technicznym,  wielopoziomowy parking podziemny

  Inwestor:  Gmina Wrocław

  Zleceniodawca:  Intersystem S.A.

  Powierzchnia:  48000 m2 +  27000 m2 (garaż podziemny)

  Fazy:  Projekt warsztatowy w branży architektonicznej placu nad garażem podziemnym i dachu budynku, 2013

 

VOSS China, Jinan, rozbudowa

 

  Lokalizacja:  Jinan, Chiny, CH

  Funkcja:  Rozbudowa zakładu produkcyjnego z częścią magazynową i biurową

  Inwestor:  Voss China

  Powierzchnia:  Netto 12 000 m2  (rozbudowa)

  Fazy:  Projekt Koncepcyjny oraz kontrola procesu budowlanego

  Projekt realizowany wspólnie z firmą Metroplan Eastern Europe GMBH.

 

VOSS Automotive Polska, Legnica, rozbudowa

 

  Lokalizacja:  Nowa Wieś Legnicka, koło Legnicy, PL

  Funkcja:  Zakład produkcyjny z częścią magazynową i biurową

  Zleceniodawca:  Züblin Polska

  Powierzchnia:  Netto 4 000 m2  (rozbudowa)

  Fazy:  Projekt rozbudowy zakładu wykonawczy we wszystkich branżach, dokumentacja powykonawcza 

 

VOSS Automotive Polska, Legnica

 

  Lokalizacja:  Nowa Wieś Legnicka, PL

  Funkcja:  Hala produkcyjno – magazynowa, biurowiec i parking

  Inwestor:  VOSS Automotive Polska

  Powierzchnia:  Netto 8 000 m2

  Fazy:  Projekt wykonawczy wielobranżowy, projekt budowlany zamienny, dokumentacja powykonawcza, (2004-2005).

 

TYROLIT, Benatky Czechy

 

  Lokalizacja:  Benatky, Czechy, CZ

  Funkcja:  Budowa hali logistycznej z magazynem wysokiego składowania wraz z częścią administracyjno - socjalną

  Inwestor:  Tyrolit

  Zleceniodawca:  Metroplan

  Powierzchnia:  Netto 9 000 m2  

  Fazy:  Projekt Koncepcyjny, Projekt Budowlany oraz Projekt przetargowy.

  Projekt realizowany wspólnie z firmą Metroplan Eastern Europe GMBH

 

DAWG biurowiec - centrum administracyjno - biurowe, Wrocław

 

 Lokalizacja:  ul. Kasztanowa/ ul.Januszowicka, Wrocław, PL

 Funkcja:  Centrum administracyjno-biurowe z garażami podziemnymi

 Inwestor:  Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

 Powierzchnia:  Netto 10 000 m2  

 Fazy:  Projekt Koncepcyjny, 2012/2013

 

Budynek produkcyjno-admnistracyjny IATD2 wraz z infrastrukturą techniczną 3M, Wrocław

 

  Lokalizacja:  ul. Kowalska, Wrocław, PL

  Funkcja:  Hala produkcyjno-administracyjna

  Inwestor:  3M Wrocław, Sp.z o.o.

  Zleceniodawca:  Hochtief

  Powierzchnia:  Netto 16 000 m2  

  Fazy:  Projekt Budowlany Zamienny wielobranżowy i Projekt Wykonawczy CTC – Sala wystawiennicza produktów 3M

  z salą wykładową

 

3M AD - Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego, Wrocław

 

  Lokalizacja:  ul. Kowalska, Wrocław, PL

  Funkcja:  Zakład produkcji klejów strukturalnych i taśm ochronnych

  Inwestor:  3M Wrocław, Sp.z o.o.

  Zleceniodawca:  Hochtief

  Powierzchnia:  użytkowa 6 000m2

  Fazy:  Projekt wykonawczy w branży architektonicznej i konstrukcyjnej (w tym pełnobranżowy PZT), koordynacja

  międzybranżowa, projekt powykonawczy w branży architektonicznej

 

3M AAMD - Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego, Wrocław

 

  Lokalizacja:  ul. Kowalska, Wrocław, PL

  Funkcja:  Zakład produkcji klejów strukturalnych i taśm ochronnych

  Inwestor:  3M Wrocław, Sp.z o.o.

  Zleceniodawca:  Hochtief

  Powierzchnia:  użytkowa 8 000 m2

  Fazy:  Projekt wykonawczy w branży architektonicznej i konstrukcyjnej (w tym pełnobranżowy PZT), koordynacja  

  międzybranżowa, projekt powykonawczy w branży architektonicznej

 

4 Wojskowy Szpital  Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Budowa łącznika

 

  Lokalizacja:  ul. Rudolfa Weigla 5, Wrocław, PL

  Funkcja:  Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 1 i 2 wraz z dodatkowymi gabinetami lekarskim

  Inwestor:  4WSKzP we Wrocławiu

  Powierzchnia:  Netto 1 100 m2  

  Fazy:  Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wielobranżowy

 

Tesco, Legnica

 

  Lokalizacja:  ul. Najświętszej Marii Panny 2  w Legnicy, PL

  Funkcja:  Przebudowa budynku domu towarowego „Savia” na obiekt handlowy Tesco

  Inwestor:  TESCO (Polska) Sp. z o.o.

  Powierzchnia:  Netto 6 000m2

  Fazy:  Projekt Budowlany wielobranżowy

 

Leiber Poland, Ruda Śląska

 

  Lokalizacja:  ul. Kokotek, Ruda Śląska, PL

  Funkcja:  Hala produkcyjno – magazynowa z częścią biurową i parkingiem

  Inwestor:  Leiber Poland

  Powierzchnia:  Netto 4 000m2

  Fazy:  Projekt budowlany wielobranżowy, projekt przetargowy i kontrola budowy

  Projekt realizowany wspólnie z firmą Metroplan Eastern Europe GMBH.

 

Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław

 

  Lokalizacja:  ul. Kard. S. Wyszyńskiego, Wrocław, PL

  Funkcja:  Budynek użyteczności publicznej, biblioteka

  Inwestor:  Uniwersytet Wrocławski 

  Zleceniodawca:  Skanska 

  Powierzchnia:  Netto 37 000 m2

  Fazy:  Projekt Budowlany Zamienny, Projekt wykonawczy zmian, koordynacja międzybranżowa na etapie wykonawczym,

  architektura 

 

Galeria Victoria, Wałbrzych

 

  Lokalizacja:  ul. 1 Maja, Wałbrzych, PL

  Funkcja:  Galeria handlowa z zespołem kinowym i gastronomicznym oraz parkingiem podziemnym

  Inwestor:  GUAVA 

  Zleceniodawca:  Erbud

  Powierzchnia:  Netto 80 000 m2

  Fazy:  projekt wykonawczy obszaru kinowego  w branży architektonicznej i konstrukcyjnej, koordynacja międzybranżowa 

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kiełczów koło Wrocławia

 

  Lokalizacja:  Kiełczów, PL

  Funkcja:  Budynek mieszkalny wielorodzinny z parkingiem podziemnym 

  Inwestor:  MILART Sp. z o.o. 

  Powierzchnia:  Netto 5 000 m2

  Fazy:  Koncepcja i projekt budowlany wielobranżowy, obecnie w opracowaniu projekt wykonawczy 

 

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych, Wrocław

 

  Lokalizacja:  Stabłowice, Wrocław, PL

  Funkcja:  Budynki mieszkalne wielorodzinne z parkingiem podziemnym

  Inwestor:  MILART Sp. z o.o.

  Powierzchnia:  Netto 40 000 m2

  Fazy:  Koncepcja, projekt budowlany wielobranżowy, projekt wykonawczy

 

VOLVO - Budynek biurowy, Wrocław

 

  Lokalizacja:  ul. Mydlana, Wrocław, PL

  Funkcja:  Budynek biurowy

  Inwestor:  VOLVO

  Zleceniodawca:  Skanska

  Powierzchnia:  Netto 4 500 m2

  Fazy:  Projekt wykonawczy we wszystkich branżach, koordynacja międzybranżowa. 

 

Guardian-Budowa Zakładu Produkcyjnego, Bolesławiec

 

  Lokalizacja:  ul. Modłowa, Bolesławiec, PL

  Funkcja:  Zakład produkcyjny elementów wyposażenia dla przemysłu motoryzacyjnego

  Inwestor:  Guardian Automotive Poland , Sp.z o.o.

  Zleceniodawca:  Zueblin

  Fazy:  Projekt wykonawczy i powykonawczy, częściowy w branży architektonicznej (detale wykonawcze)

 

Budynek usługowo-handlowy, Wrocław

 

  Lokalizacja:  ul. Strachowskiego, Wrocław, PL

  Funkcja:  Budynek biurowy z usługami w parterze i parkingiem podziemnym

  Inwestor:  Art-Developer Sp. z o.o. 

  Powierzchnia:  Netto 1 600 m2

  Fazy:  Koncepcja i projekt budowlany wielobranżowy

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny, Wrocław

 

  Lokalizacja:  ul. Rybnicka, Wrocław, PL

  Funkcja:  Budynek mieszkalny wielorodzinny z parkingiem podziemnym

  Inwestor:  MILART Sp. z o.o. 

  Powierzchnia:  Netto 5 000 m2

  Fazy:  Koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy

     

FUNAI Montagewerk, Nowa Sól 

 

  Lokalizacja:  KSSE Nowa Sól, PL

  Funkcja:  Zakład montażowy telewizorów LCD z częścią magazynową i biurową

  Zleceniodawca:  Züblin Polska

  Powierzchnia:  Netto 12 000 m2 

  Fazy:  Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

 

Tegometall GALVA, Pniewy

 

  Lokalizacja:  Pniewy, PL

  Funkcja:  Zakład produkcyjny z częścią magazynową i biurową

  Inwestor:  Tegometall GALVA Sp. z o.o.

  Zleceniodawca:  Züblin Polska

  Powierzchnia:  Netto 9 000 m2

  Fazy:  Projekt wykonawczy 

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny, Wrocław

 

  Lokalizacja:  ul. Kukuczki, Wrocław, PL

  Funkcja:  Budynek mieszkalny wielorodzinny  z parkingiem podziemnym

  Inwestor:  MILART Sp. z o.o. 

  Powierzchnia:  Netto 10 000 m2

  Fazy:  Koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy

Osiedle mieszkaniowe, Wrocław 

 

  Lokalizacja:  ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, Wrocław, PL

  Funkcja:  Osiedle mieszkaniowe (dwa niezależne zespoły budynków wraz z garażami podziemnymi)

  Inwestor:  TEL-NET Olczyk, Agromet-Spółdzielnia Mieszkaniowa

  Powierzchnia:  Netto 12 000 m2

  Fazy:  Koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy w branży konstrukcyjnej, nadzór autorski. Obiekt zrealizowano.

 

Szpital, Stalowa Wola

 

  Lokalizacja:  ul. S. Staszica, Stalowa Wola, PL

  Funkcja:  Nowy budynek szpitala w istniejącej zabudowie szpitalnej

  Inwestor:  Powiatowy Szpital w Stalowej Woli

  Powierzchnia:  Netto 10 000 m2

  Fazy:  Koncepcja, Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji oraz nadzór autorski (2002-2005).

 

Leiber Poland, Ruda Śląska

 

  Lokalizacja:  ul. Magazynowa, Ruda Śląska, PL

  Funkcja:  Hala produkcyjno – magazynowa, biurowiec i parking.

  Inwestor:  Leiber Poland

  Powierzchnia:  Netto 3 000 m2

  Fazy:  Projekt budowlany wielobranżowy, 2004-2005

  Projekt realizowany wspólnie z firmą Metroplan Polska Sp.z o.o.

 

Harper – zakład konfekcji szklanej

 

  Lokalizacja:  Błonie koło Wrocławia, PL 

  Funkcja:  Hala produkcyjno – magazynowa, biurowiec i parking

  Inwestor:  Harper sp. z o.o.

  Powierzchnia:  Netto 900 m2

  Fazy:  Projekt Budowlany w 2004

 

Sale koncertowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu

 

  Lokalizacja:  Wrocław, ul. Zelwerowicza, PL

  Funkcja:  Zespół trzech sal koncertowych z zapleczem

  Inwestor:  Akademia Muzyczna we Wrocławiu

  Powierzchnia:  Netto 4300 m2

  Fazy:  Koncepcja dla celów przeprowadzenia przetargu 2004

 

„Daimler-Chrysler” – Centrum koncernu na rynek polski

 

  Lokalizacja:  Warszawa Aleje Jerozolimskie, PL

  Funkcja:  Parking podziemny, salony wystawowe, biurowiec, warsztaty i centrum konferencyjne

  Inwestor:  DCI sp. z o.o.

  Powierzchnia:  Netto 35 000 m2

  Fazy:  projekt wykonawczy konstrukcji oraz projekt powykonawczy architektury, 2002 - 2004

 

Kino  wielosalowe 5 sal w kompleksie „Galeria nad jeziorem w Koninie”

 

  Lokalizacja:  Konin, PL

  Funkcja:  5 sal kinowych

  Inwestor:  Polimeni International

  Kubatura:  20 000 m3

  Faza:  Koncepcja, Projekt Wykonawczy, Wnętrza, akustyka i koordynacja międzybranżowa (dotyczy części kinowej)

  Realizacja:  Obiekt zrealizowany i oddany do użytku w 2003

 

Zespół Szkół Muzycznych w Słupcy projekt sali koncertowej wraz z zapleczem koncertowym

 

  Lokalizacja:  Słupca, ul. Berlinga 3, PL

  Funkcja:  sala koncertowa, studio nagrań, sala kinowa (wnętrze muzycznie wielofunkcyjne – mobilne ustroje akustyczne)

  Inwestor:  Zespół Szkół Muzycznych w Słupcy

  Kubatura:  6 200 m3

  Faza:  Koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy w 2003

 

Częściowa Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Świdnicy

 

  Lokalizacja:  Miejski Dom Kultury w Świdnicy, PL

  Funkcja:  sala koncertowa i teatralna

  Inwestor:  Urząd Miasta w Świdnicy

  Kubatura:  7 200 m3

  Faza:  koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy modernizacji sali widowiskowej, zaplecza teatralnego i części holu budynku

  w strefie konserwatorskiej

 

Rozbudowa i modernizacja zakładów poligraficznych, Monachium 

 

  Lokalizacja:  Monachium,  Freisinger Landstrasse 13/21, DE

  Funkcja:  Zakład poligraficzny z garażem podziemnym

  Inwestor: Biering GmbH

  Powierzchnia:  netto rozbudowy 4 000 m2. 

  Fazy:  Projekt budowlany rozbudowy i modernizacji w 1999