KUKUCZKI

Lokalizacja  

   

ul. Kukuczki, Wrocław, Polska

 

Funkcja    

         

Budynek mieszkalny wielorodzinny

z parkingiem podziemnym

Inwestor  

 

MILART

Sp. z o.o.

Zleceniodawca  

 

MILART

Sp. z o.o.

Fazy    

              

Koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy, 

2006-2008

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Powierzchnia  

 

Netto 10 000m2