Funkcja    

         

Budynek mieszkalny wielorodzinny

z parkingiem podziemnym

Inwestor  

 

MILART

Sp. z o.o.

Zleceniodawca  

 

MILART

Sp. z o.o.

Lokalizacja  

   

Kiełczów koło Wrocławia, Polska

 

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

KIEŁCZÓW

 Fazy    

              

Koncepcja i projekt budowlany wielobranżowy, projekt wykonawczy, 

2010/2011 

Powierzchnia  

 

Netto 5 000m2