ELEKTROWNIA EDF W RYBNIKU

INSTALACJA ODAZOTOWANIA SPALIN DLA KOTŁÓW K7 I K8

Lokalizacja  

   

Elektrownia EDF, Rybnik, Polska

 

Funkcja

 

dwie stalowe budowle reaktorów o wysokości 48m

Inwestor  

 

EDF Polska S.A.

Zleceniodawca  

 

Strabag

Fazy    

 

Projekt budowlany, wieloetapowy,

2013 - 2014