Inwestor  

 

Uniwersytet

Wrocławski 

Zleceniodawca  

 

Skanska 

Funkcja    

         

Budynek użyteczności publicznej, biblioteka

Lokalizacja  

   

ul. Kard. S. Wyszyńskiego, Wrocław,

Polska

 

Fazy    

              

Projekt Budowlany Zamienny, Projekt wykonawczy zmian, koordynacja międzybranżowa na etapie wykonawczym, architektura, (2009-2010)

Powierzchnia  

 

Netto 37 000m2

 

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA

BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ