Inwestor  

 

3M Wrocław

Sp.z o.o.

Zleceniodawca  

 

Hochtief

Funkcja    

         

Budynek

produkcyjno-admnistracyjny IATD2 wraz z infrastrukturą techniczną 3M - sala wystawiennicza I sala wykładowa

Lokalizacja  

   

ul. Kowalska, Wrocław,

Polska

 

BUDOWA SALI WYSTAWIENNICZEJ Z SALĄ WYKŁADOWĄ

Fazy    

              

Projekt Budowlany Zamienny wielobranżowy i Projekt Wykonawczy CTC – Sala wystawiennicza produktów 3M z salą wykładową, 2012/2013

3M IATD2

Powierzchnia  

 

Netto 16 000m2